Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLER

Yürürlük Tarihi: 01.04.2021

Bu Gizlilik Politikası, Optio Tasarım Teknolojileri A.Ş. (bundan sonra Optio olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan Optio ürününe ait hizmetlerin sunulduğu Site'nin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya elde edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekillerini açıklar.

Optio, site üzerinden üyelerin paylaştığı bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası'nı benimser.

Optio, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilerinize ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini içerir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler,Kullanım Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnini onaylayan her ziyaretçi / üye, Optio veya Optio aracılığıyla hizmet sağladığı kişiler ile Optio aracılığıyla bağlantı kuracağı aşağıdaki durumlarda, aşağıdaki sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, süresiz, yasal süre veya üyelik süresi boyunca saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, aktarılmasına ve Optio hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Neler Kişisel Veridir?

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Optio'ya gönderdiğiniz veya Optio vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

HANGİ BİLGİLERİNİZİ TOPLUYORUZ?

Optio'yu kullandığınızda, Optio sistemine üye olmanız veya üye olmasanız dahi aşağıdaki şart ve koşullarda, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız.

Üyelerin Optio'ya verdiği herhangi bir bilgi, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. Optio, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.

BİLGİLER NASIL KULLANILIYOR?

Optio'nun topladığı bilgiler, Optio'nun hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Optio bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları/ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

ÇEREZLER

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. çerezler birkaç nedenle kullanılır:

BİLGİLER NASIL KORUNUYOR?

Optio'nun sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır. Optio, kendi veritabanında depolanan bilgileri korumak için makul teknik ve idari tedbirleri alır ve gerekli özeni gösterir.

Optio, sistem aracılığıyla müşterilere hizmet sunmasına aracılık ettiği kişiler başta olmak üzere, yasal yükümlülükler, veya Optio sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Optio kullanıcıları ve Optio altyapısı arasındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır; Optio, bu konuda bir garanti vermemektedir. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Optio, kullanıcılar/ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (ör. Doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz.

Ancak, Optio, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Optio, kişisel bilgileri, KVKK'de yer alan yükümlülükleri göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşır (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Optio'nun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Optio, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, KVKK kapsamında yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Bu gizlilik politikasını istediğimiz zaman değiştirebiliriz; ancak bu durumda değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz.Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş sayılacaksınız.Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde(eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Haklarınız

Optio'ya başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  1. İşlenmiş ise bilgi talep etme,
  1. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  1. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  1. Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  1. Kanun çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
  1. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  1. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  1. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Kullanım Sözleşmesi kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.